1 упражнение

„Мобилизация на коляното“ Флексията на коляно съединение се тренира в седнало положение. Коляното се повдига, докато петата се дърпа към стегнат. Чрез повдигане на коляното се избягват уклончиви движения.

И двамата съвместни партньори (стегнат и по-ниски крак) се преместват в пълната им степен на движение. Важно е да се уверите, че и двете седалища са еднакво натоварени по време на упражнението. Направете 10 повторения с по 2 паса за всяко коляно. Продължете със следващото упражнение