ритуксимаб

Продукти

Ритуксимаб се предлага на пазара като концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор и като разтвор за подкожно инжектиране (MabThera, MabThera подкожно). Той е одобрен в много страни и в САЩ от 1997 г., а в ЕС от 1998 г. биоподобни се предлагат в някои държави, включително много (2018, Rixathon, Truxima, Ruxience). MS лекарството окрелизумаб (Ocrevus, 2017) е тясно свързана с ритуксимаб.

Структура и свойства

Ритуксимаб е химерно (мишко / човешко) IgG1κ моноклонално антитяло срещу CD20. Има молекулярна маса от приблизително 145 kD и се произвежда по биотехнологични методи.

Вещи

Ритуксимаб (ATC L01XC02) селективно се свързва с CD20 антигена върху В лимфоцитите и причинява клетъчен лизис, което води до намаляване на броя на В клетките. Средният полуживот е от порядъка на около 29 дни.

Показания

  • Неходжкинов лимфом
  • Хронична лимфоцитна левкемия
  • Ревматоиден артрит
  • ANCA-асоцииран васкулит (AAV)

Дозиране

Според SmPC. The наркотици се прилагат като интравенозна инфузия или подкожна инжекция.

Противопоказания

Пълните предпазни мерки могат да бъдат намерени в етикета на лекарството.

Неблагоприятни ефекти

Неблагоприятни ефекти зависят от маршрута на администрация, лекарството и индикацията. Най-често срещаният потенциал неблагоприятни ефекти включват инфузионни реакции, инфекции, неутропения и стомашно-чревни смущения.