Железни оксиди

Продукти

Ютия и дъска оксидите и хидроксидите се предлагат като чисти вещества в специализирани магазини.

Структура и свойства

Различни желязо съществуват оксиди и хидроксиди, които се използват като багрила. Те съществуват като прахове, неразтворими във вода:

  • Червен железен оксид: Fe2O3
  • Железен оксид жълт: FeO (OH) -H2O
  • Черен железен оксид: FeO-Fe2O3

Веществата се произвеждат синтетично.

Области на приложение

Като багрила за храни, фармацевтични продукти и козметика. Ютия и дъска оксидите също се смесват помежду си и с други оцветители (напр титанов двуокис).