Гигантски клетъчен артериит: Профилактика

Превантивни фактори (защитни фактори)

In гигантски клетъчен артериит, защитен ефект на ацетилсалицилова киселина (ASA; дозировка 75-100 mg / умиране) при сърдечно- и зероваскуларни събития (миокарден инфаркт /сърце атака, апоплексия /удар) е описано в ретроспективни проучвания.