Упражнения от физиотерапия за упражнение TEP на тазобедрената става 6

„В легнало положение притиснете здраво кръста в земята и го насочете крак, леко повдигнат от земята, изпънат навън. Движението не трябва да се прехвърля върху торса. 15 Whl.

a 2 комплекта „Похитители в изправено положение“ Когато стои, торсът е напрегнат, така че да не се движи с крак навън по време на движение. Направете 15 избора на крак с по 2 паса. Продължете със следващото упражнение