Цитомегаловирусна диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване

  • Откриване на антитела срещу цитомалгия (CMV).
  • Изключване на други инфекции (вж. Диференциални диагнози) чрез откриване на патоген или антитела.
  • Малка кръвна картина
  • Диференциална кръвна картина
  • Gamma-GT (гама-глутамил трансфераза), ALT (аланин аминотрансфераза; GPT), AST (аспартат аминотрансфераза; GOT), GLDH (глутамат дехидрогеназа), алкална фосфатаза, билирубин - За черен дроб функция.