Болест на ръка-крак-уста: Терапия

Общи мерки

  • Спазване на общите хигиенни мерки! (вижте по-долу „Превенция“).

Хранителна медицина