Обобщение | Смилане на зъби в сън

Oбобщение

Шлифоване на зъби по време на сън често се забелязва само от партньора в живота. Тъй като смилането по време на сън е извън активен контрол, от дентална гледна точка има само една терапия с помощта на пластмасова шина, която трябва да доведе до отдих на дъвкателните мускули - и преди всичко осигурете защитен слой за собствените си зъби.