Какви са алтернативите на Celebrex®? | Celebrex

Какви са алтернативите на Celebrex®?

Celebrex® се използва главно за лечение болка в областта на опорно-двигателния апарат, по-точно костната система. Например, ставни заболявания като артроза, обратно болка или ревматична болка. Алтернативите са или лекарства от същото ниво (ниво 1 от схемата на ниво СЗО) или лекарства от по-високи групи.

Възможни алтернативи от етап 1 са други коксибни лекарства като еторикоксиб (Arcoxia®) или неселективни COX2 инхибитори като диклофенак or ибупрофен. Ако целта е да се намери алтернатива, тъй като аналгетичният ефект не е достатъчен, комбинация от Celebrex® с ниска потентност опиоиди , като трамадол или тилидин трябва да се има предвид.