Заключение | Странични ефекти на хапчето за спешна контрацепция

Заключение

Ако хапчето за сутрин се използва няколко пъти, неговата ефективност намалява и страничните ефекти се увеличават. Също така поради високата доза хормон, която влияе на хормона баланс на жената, приемането на хапчето трябва да остане изключение и не е подходящо като алтернатива на дългосрочното контрацепция (сутрин след хапче странични ефекти).