Хроничен апендицит | Диагностика и терапия на апендицит

Хроничен апендицит

Диагнозата хронична апендицит често е спорен. Човек говори за хронична апендицит когато се повтарят, почти безсимптомни възпалителни епизоди на апендикса са се появили, но са регресирали сами. Симптомите често са много дискретни, но винаги се повтарят.

Хирургията често е смущаващо решение, но осигурява трайно облекчение за повечето засегнати. Хистологичната подготовка на пробата често разкрива сраствания и възпалителни инфилтрати.