Вокален спазъм на френулум (ларингоспазъм): Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от ларингоспазъм (гласов спазъм):

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

  • Сърдечно-съдова недостатъчност