Бензетониев хлорид

Структура и свойства

Бензетониев хлорид (C27H42ClNO2Mr = 448.1 g / mol) е бяло до жълтеникаво бяло прах който е много разтворим в вода. Водният разтвор пени силно при разклащане.

Вещи

Бензетониевият хлорид (ATC R02AA09, ATC D08AJ58) има антисептични, антибактериални, антивирусни и противогъбични свойства.

Показания