Обобщение | Упражнения за колянната става

Oбобщение

Поради различните възможности за нараняване в коляно съединение, лечението на коленете във физиотерапия е често срещан въпрос. Простото мобилизиране в ранните етапи може да подобри движението и да намали подуването. Подкрепящите, леки укрепващи упражнения осигуряват началото на стабилизация в коляното и се увеличават в следващия ход на заздравяване на рани с по-сложни укрепващи упражнения, във връзка с баланс намлява координация тренировка.Ако все още има ограничения за движение, трябва да се извърши интензивна физиотерапия с техники на плъзгане и тяга и детониращи мерки за мускулите.