Ниацин (витамин В3): Взаимодействия

Взаимодействия на никотинамид (витамин В3) с други микроелементи (жизненоважни вещества):

Коензимът никотинамид аденин динуклеотид (NAD) може да бъде синтезиран по два начина:

  • Ниацин
  • Основна аминокиселина триптофан

Производството на витамин ниацин от триптофан зависи от ензими които се нуждаят от витамин В6 и рибофлавин и желязо-съдържащ ензим. Средно 1 mg ниацин може да се получи от 60 mg триптофан, което означава, че 60 mg триптофан се равнява на един еквивалент на ниацин (NE). Това означава, че адекватно триптофан Само приемът може да отговори на ниацин.

И все пак проучвания на пелагра от южната част на Съединените щати в началото на ХХ век показват, че диетите на страдащите от пелагра съдържат достатъчно NE, за да се предотврати пелагра, като се приеме описаното по-горе преобразуване - въпреки това те показват симптоми на дефицит.

Друго проучване посочва, че съдържанието на триптофан в диета няма ефект върху съдържанието на ниацин в еритроцити (червен кръв клетки) при млади мъже, чиито нива на ниацин са били потиснати поради дефицит на ниацин диета.