Раздразнителен пикочен мехур (уретрален синдром): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
  • Състояние на урината (бърз тест за: нитрит, протеин, хемоглобин, еритроцити, левкоцити) вкл. утайка, ако е необходимо посявка на урина (откриване на патогени и резистограма, т.е. тестване на подходящи антибиотици за чувствителност / резистентност) [типично при уретрален синдром: незабележим уринен утайка].
  • Флуорна диагностика (диагностика на отделянето / вагинална диагностика) и уретрален тампон (уретрален тампон) за изключване на инфекция:
  • Цитологична диагностика (цитонамазки от пикочен канал намлява маточна шийка/маточна шийка).

Забележка: Диагнозата на уретралния синдром може да бъде поставена само ако други клинични снимки са били изключени чрез внимателна диагностика!