Допълнителни упражнения от физиотерапия за гръден гръбнак | Физиотерапия при заболявания на BWS

Допълнителни упражнения от физиотерапия за гръден отдел на гръбначния стълб

По-долу е даден преглед на статии с упражнения за нарушения на BWS.

  • Упражнения за компресия на нервен корен при BWS
  • Упражнения за фасетен синдром при BWS
  • Упражнения за болестта на Scheuermann
  • Упражнения срещу гърбав
  • Упражнения срещу сколиоза