Тромбоза на аналните вени: Лабораторен тест

Лабораторната диагностика обикновено не се изисква.