Нестабилност на глезенната става - Упражнение 11

Баланс стойка: Застанете с двата крака на нестабилната повърхност и поддържайте равновесието си за 15 секунди. Продължете със следващото упражнение.