Тетанус: Хирургична терапия

Оперативна мярка - 1-ви ред

  • Цялостна хирургична саниране на раната.