Сорбинова киселина

Продукти

Сорбиновата киселина се съдържа в много лекарствени продукти като помощно вещество. Това е в течни, полутвърди, както и твърди дозирани форми.

Структура и свойства

Сорбинова киселина (C6H8O2Mr = 112.1 g / mol) съществува като бял кристал прах който е трудно разтворим в вода. Той е лесно разтворим в етанол 96%. Също така се използват соли като калиев сорбат, който се разтваря много добре в вода. Сорбиновата киселина е ненаситена мастна киселина с къса верига. Това е естествено вещество, но се произвежда предимно синтетично.

Вещи

Сорбиновата киселина има антимикробни свойства и е главно ефективна срещу гъбички и по-слаба срещу бактерии. Ефектите се приписват, наред с други неща, на инактивирането на редица ензими. Това се дължи на образуването на ковалентни връзки с тиоли (-SH).

Индикации за употреба

Като консервиращ за фармацевтични продукти и храни (E 200).