Придружаващи симптоми | Морбус Паркинсон

Придружаващи симптоми

Други съпътстващи симптоми: Баланс разстройства Много от засегнатите също страдат от нарушения на техния баланс. Те могат да възникнат при просто ходене и могат да се влошат при едновременно разсейване. След като диагнозата бъде потвърдена, препоръчително е да правите нещата едно след друго (например първо да спрете и след това да извадите мобилния телефон от джоба си).

За съжаление, психологическите промени Депресиите често се появяват в контекста на болестта на Паркинсон. От една страна, както вече беше описано, има промяна или промяна в баланс на предаващите вещества (вж. също темата за антидепресантите), от друга страна, такова заболяване с всичките му ограничения естествено означава също, че пациентът може да се развие депресия поради тежестта на заболяването Действителното „мислене“ може да се забави по време на заболяването. Интелектуалните способности обаче обикновено не се засягат. Други физически странични ефекти (вегетативни симптоми): В допълнение, други физически симптоми като повишено изпотяване, запек, понякога може да се появят затруднено уриниране или дори замаяност.