Коксаки A / B: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от първи ред

  • Антитела срещу вируса на Коксаки А2; коксаки вирус B1-B6 антитяло (CSF / серум).
  • Антитела срещу вируса на Коксаки (IgA) - положителното откриване на IgA показва активна инфекция.
  • Вирусът на Coxsackie антитела (IgG) - сероконверсията с откриване на IgG или значително увеличение на IgG титъра по време на курса показват активна инфекция.
  • Антитела срещу вируса на Коксаки (IgM) - положителното откриване на IgM показва активна инфекция.

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване.

  • Откриване на патоген от изпражнения, промивка на гърлото вода или цереброспинална течност.