Молибден: Взаимодействия

Взаимодействия на молибден с други микроелементи (жизненоважни вещества):

Мед

При преживните животни е доказано, че увеличеният прием на молибден може олово да се мед дефицит. Препарати, съдържащи и двете сяра и молибден, известен също като тиомолибден, може да предотврати абсорбция of мед. Това взаимодействие между тиомолибдени и мед не се отнася за хората. По-старо проучване съобщава, че приемът на молибден (от просо) от 500 и 1,500 µg / ден увеличава отделянето на мед с урината. Неотдавнашно проучване обаче показа, че много високият прием на молибден (до 1,500 µg / ден) не оказва неблагоприятно влияние върху състоянието на медта.