Болки в ушите (Otalgia): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или скорост на утаяване на кръвта (ESR).
  • Микробиологично изследване - при продължителна симптоматика.