циклофосфамид

Продукти

Циклофосфамидът се предлага на пазара под формата на дражета и като сухо вещество за интравенозна инфузия (Endoxan). Той е одобрен в много страни от 1960 г.

Структура и свойства

Циклофосфамид (С7H15Cl2N2O2Р, Мr = 261.1 g / mol) е цитостатично лекарство, принадлежащо към групата на оксазафосфорините, азот-загубена производна.

Вещи

Циклофосфамидът (ATC L01AA01) има цитотоксични свойства. Ефектът се дължи на взаимодействие на неговите алкилиращи метаболити с ДНК, което води до скъсване на вериги и омрежване на ДНК вериги или ДНК-протеинови кръстосани връзки. В клетъчния цикъл се причинява забавяне на преминаването през фазата G2. Цитотоксичният ефект не е специфичен за фазата на клетъчния цикъл, а е специфичен за клетъчния цикъл.

Показания