Palmar Flexion: Функция, задачи, роля и болести

Терминът палмарно огъване се използва върху човешкото тяло изключително за движение на ръката. Той участва в много ежедневни и спортни движения. Какво е палмарно огъване? Палмарното огъване е огъване, което е в посока на дланта. Тя включва дланта на ръката, приближаваща се към предмишницата. Като неговото… Palmar Flexion: Функция, задачи, роля и болести