Продължителност на живота при краен стадий на рак на гърдата | Краен стадий на рак на гърдата

Продължителност на живота при краен стадий на рак на гърдата

Краен етап рак на гърдата днес по никакъв начин не е задължително свързан с бърза смърт. Средната продължителност на живота от началото на диагнозата на дъщерни тумори е между 2 - 3.5 години. За една трета от жените това е 5 години.

Трябва да се отбележи, че това са чисто статистически стойности и всеки човек трябва да се разглежда индивидуално, така че както по-дългата, така и по-кратката продължителност на живота да са реалистични. Прогнозата зависи от естеството на тумора, тъй като това определя колко добре работи химио-, хормоналната или имунната терапия. Местоположението и размерът на метастазите също са определящи за по-нататъшното развитие на болестта.

И накрая, възрастта и общите условия на пациента здраве са решаващи. Ако има и сериозно заболяване като сърце неуспех, това може да има отрицателно влияние върху прогнозата. Трябва също така да се отбележи, че прогнозите, направени от лекаря, никога не са обвързващи и сигурни, тъй като винаги са възможни усложнения, но и неочаквани положителни развития. - Продължителност на живота с рак на гърдата