Прогноза | Скачащ пръст

Прогноза

Много пациенти вече могат да бъдат подпомогнати от консервативно лечение, което е много нискорисково и неусложнено. Ако консервативното лечение не е достатъчно, шансовете за възстановяване от хирургичната процедура са все още много добри, така че почти всички пациенти са освободени от оплакванията си и могат да преместят своите пръст отново свободно веднага след процедурата.