Поглъщане на чуждо тяло: Профилактика

Превантивни фактори

  • Съхранявайте батериите, клетките на бутоните недостъпни
  • По принцип малки части, където съществува риск от поглъщане, не трябва да се съхраняват на място, достъпно за деца.
  • Играчките трябва да отговарят на възрастта. Информация от производителя може да се намери на играчките.
  • Предлагайте храни с оглед на възрастта. Неподходящи за малки деца са ядки, семена, пуканки, големи парчета морков или ябълка.