Бяс: Преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

  • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; по-нататък:
    • Инспекция (гледане).
      • Кожа, лигавици и склери (бяла част на окото).
    • Инспекция на раната [локални реакции при рана от ухапване като сърбеж, изгаряне, повишена чувствителност към болка].
  • Неврологично изследване - включващо рефлекторно тестване, оценка на мускулите силаи др. [спазми на мускулите на крайниците или багажника ?, спазми на фаринкса със силно слюноотделяне?]

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.