Калцификация на сухожилията (Tendinosis Calcarea): Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Рентгенография на засегнатото сухожилие или регион, в две равнини - за локализиране на калцитния налеп и за оценка на неговия обхват.
  • Сонография (ултразвук изследване) на засегнатото сухожилие или засегната област - за локализиране на калцитния налеп и за оценка на степента.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР; метод на компютърно подпомогнато напречно сечение (с помощта на магнитни полета, т.е. без рентгенови лъчи); особено подходящ за изобразяване на наранявания на меките тъкани) - за откриване на засягане на меките тъкани.
  • Компютърна томография (CT; метод на секционен образ (Рентгенов изображения от различни посоки с компютърна оценка), особено подходящи за представяне на костни наранявания) - за откриване на засягане на меките тъкани.
  • Рентгенови лъчи на съседни ставите - да се изключи съвместното участие.