Прогноза | Болка в ТЕП на рамото

Прогноза

A рамо ТЕП се използва например при пациенти с напреднал стадий раменна става артроза или ревматоиден артрит и обещания болка облекчение при тези групи пациенти, докато се освободят от симптоми. Въпреки че раменните ендопротези непрекъснато се доразвиват, няма гаранция за окончателна подвижност след операцията. Това обикновено може да се подобри в последващата физиотерапия, така че едва ли остават функционални ограничения. A рамо ТЕП има трайност от около 15 до 20 години, след което трябва да бъде хирургично заменена.

  • полиартрит
  • Физиотерапия Спондилартрит

Отпуск по болест

Престоят в болницата след рамо ТЕП обикновено е 10 до 12 дни, след което обикновено започва стационарна или амбулаторна рехабилитация, която отнема 3 до 4 седмици. Колко дълго пациентът е в отпуск по болест, зависи от професията и натовареността. Работата в офиса може да бъде възобновена след около 3 месеца, работа, която изисква носенето на тежки товари, може да бъде възобновена най-рано след 6 месеца. Ако е необходимо, условията на работа трябва да бъдат коригирани след консултация с лекуващия лекар.