Плеврален излив: симптоми, оплаквания, признаци

Следните симптоми и оплаквания могат да показват плеврален излив:

  • Диспнея (задух; най-често оплакване) -настъпва само когато количеството течност е относително голямо
  • Плевритна болка - възниква във връзка с възпалителния отговор на плеврата (плевра); усещането за болка се медиира от париеталната плевра (само това е чувствително инервирано)
    • Болката често се появява по дихателно зависим начин и обикновено се локализира в областта на патологичните промени; болката се подобрява или изчезва веднага щом възникне плеврален излив
    • Дифузно гръдно налягане болка; особено когато патологичният процес включва пряко париеталната извика (напр. плеврален емпием (натрупване на гной (емпием) в плеврата, т.е. между двата плеврални листа, плеврата висцералис и плеврата париеталис)), плеврална карциноматоза (ангажиране на плеврата с метастази (дъщерни тумори) на злокачествен тумор)

Случайни констатации