Отворена рана: лекарствена терапия

Цели на терапията

  • Елиминиране на патогените
  • Избягване на инфекция на рани

Препоръки за терапия

Антибиотична профилактика или терапия трябва да се дава при следните показания (продължителност: 3-5 дни):

  • Предимно отворени и замърсени рани.
  • Забавена грижа за рани
  • Рани от ухапвания (ухапвания от животни и хора; повишен риск от инфекция при котки) Пещера: прободни рани на кучета, които са затворени по време на лечението, са изложени на висок риск от инфекция - трябва да се обмисли профилактично приложение на антибиотици; особено при рани от ухапвания по ръката (за разлика от ухапвания от кучета в други части на тялото)
  • Чужди тела
  • Огнестрелни или прободни рани
  • Пациенти в риск, т.е. пациенти с повишена склонност към инфекция (напр. Аспления, захарен диабет, имунодефицит, цироза и пациенти с импланти)
  • Вижте също в „Още терапия".

Проверка на тетанус защита! Ако няма или недостатъчна защита срещу ваксинация или в случай на съмнение: едновременна ваксинация, активна и пасивна (5-12 часа след нараняване).