Язвата на Molle: Усложнения

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе язвата на molle:

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Кожа - подкожна (L00-L99)

  • Гигантска язва (язва)

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, некласифицирани другаде (R00-R99)

  • изхвърляне на изпражнения болка (болка по време на дефекация).

Пикочна система (бъбреци, пикочни пътища - репродуктивни органи) (N00-N99).

  • Уретрално фистула - неестествена връзка между два кухи органа, създадени от възпаление.

Храносмилателна система (K00-K93)

  • Ректално кървене (кървене от ректум).