Фрактура на раменната кост: медицинска история

Медицинска история (история на заболяването) е важен компонент при диагностицирането на фрактура на раменната кост (фрактура на раменната кост) .Фамилна история

Социална история

Текуща анамнеза / системна анамнеза (соматични и психологични оплаквания).

  • Имате ли болка?
  • Къде е локализирана болката?
  • Имахте ли падане? Какъв беше процесът на произшествието?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Самоанамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

  • Предварително съществуващи условия
  • Операции
  • радиотерапия
  • Алергии
  • История на лекарствата