Синусова тахикардия: Профилактика

За да се предотврати синусова тахикардия, трябва да се обърне внимание на намаляване на отделните рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Стимулант
  • Физическа дейност
    • Физическо натоварване
  • Психо-социална ситуация
    • безпокойство
    • Психично напрежение