Нарушения на цветното зрение: симптоми, оплаквания, признаци

Следните симптоми и оплаквания могат да показват нарушения на цветното зрение:

  • Вродените нарушения на цветното зрение често се забелязват от засегнатото лице по-късно в живота
  • В случай на пълна цветна слепота, зрителната острота също е намалена

Деутераномалия (зелен дефицит)

Deuteranopia (зелено слепота).

  • Пълна зелена слепота

Протаномалия (червена слепота)

  • Отслабено възприемане на цвета на червения цвят.

Протанопия (червена слепота)

  • Пълна червена слепота

Тританомалия (синьо-жълта зрително увреждане).

  • Усещането за цвят „син“ е намалено

Тританопия (синя слепота)

  • Пълна синя слепота

Червено-зелено увреждане на зрението

  • Определени нюанси на червено и зелено се разглеждат като нюанси на сивото (когато е силно, това се нарича червено-зелено слепота (дисхроматопсия).
  • Може да различава повече кафяви и каки тонове