Нарушения на цветното зрение: Изследване

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • общ физическо изследване - включително кръв налягане, пулс, телесно тегло, височина.
 • Офталмологично изследване (изследване на окото с цепка лампа, определяне на зрителната острота и определяне на пречупване (изследване на пречупващите свойства на окото); стереоскопски находки на оптичния диск (област на ретината, където се събират нервните влакна на ретината и образуват оптичен нерв след напускане на очната ябълка) и перипапиларен слой от нервни влакна) - включени:
  • Тестове за цветно зрение като тест Ishihara.
  • Аномалоскоп по Nagel
  • Тест на Фарнсуърт
  • Тест на панел D15
 • Неврологично изследване - ако има данни за неврологична причина.