Диабетология

Специалност диабетология

Диабетологията се занимава с профилактика, диагностика и лечение на захарен диабет. Захарният диабет може да се появи в различни форми. Най-важните са диабет тип 1 и тип 2, както и гестационен диабет. Всички форми на диабет се причиняват от дефицит или липса на ефективност на понижаващия кръвната захар хормон инсулин. Ето защо диабетът също попада в областта на ендокринологията – специализираната област за заболявания, свързани с хормони.

Диабетолозите в болниците обикновено лекуват пациенти, които вече са били диагностицирани с диабет (напр. от личния лекар). Следователно тяхната задача (особено в началото) е да информират пациентите за заболяването и да съставят индивидуален план за лечение. Това зависи от формата на диабета и от индивидуалните фактори (напр. тежестта на заболяването, упражненията и хранителните навици на пациента).

Лечение на диабет и вторични заболявания

Като цяло лечението на диабета се основава на общи мерки (правилна диета, достатъчно движение и т.н.) и медикаменти (перорални лекарства за понижаване на кръвната захар или инсулинови инжекции).