Миотика

Вещи

Miotic: свива зениците

посочване

Миоза, например по време на очна хирургия.

Агенти

Парасимпатомиметици:

  • Ацетилхолин

Алфа блокер:

  • Дапипразол