Фрактура на раменната кост: Класификация

Според ICD-10 фрактурата на раменната кост може да се класифицира, както следва:

 • Фрактура на проксималния („наклонен към тялото“) край на раменна кост (S42.2)
  • Fractura tuberculi majoris ( глава е ограден от две костни изпъкналости (tuberculum majus = голям и tuberculum минус = малък)).
  • Fractura colli anatomici (синоним: подкапитал фрактура на раменната кост, т.е. вътре- или извънставно отчупване на главата на раменната кост)
  • Fractura pertubercularis (синоним: fractura transtubercularis).
  • Fractura colli chirurgici (синоним: collum фрактура, като хумерален епифизарен разтвор).
 • Фрактура на шахтата на раменна кост (S42.3).
 • Фрактура на дисталния („далеч от тялото”) край на раменна кост (S42.4)

Класификация на фрактура на раменната кост според Неер.

Тип Описание на типа
Неер 1 Неизместена или минимално изместена фрактура
Неер 2 2-фрагментна фрактура в областта на collum anatomicum
Неер 3 2-фрагментна фрактура ad axim, -ad latus, - със зона на смилане в района на collum surgicum
Неер 4 2-фрагментна фрактура, 3-фрагментна фрактура, 4-фрагментна фрактура в областта на по-голямата грудка
Неер 5 Фрактура с 2 фрагмента, фрактура с 3 фрагмента, фрактура с 4 фрагмента в областта на туберкула минус
Неер 6 Луксационна фрактура (частична или пълна луксация с фрактура) съответно с предна или задна луксация на главата

Класификация на фрактурата на раменната кост според Асоциацията за изследване на остеосинтезата (AO класификация).

Тип Описание на типа
A1 Екстраартикуларна („извън ставната капсула“) еднофокална фрактура, туберкулозна

 • 1. туберкулум мажус, който не е изместен
 • 2. tuberculum majus изкълчен
 • 3. с гленохумерална дислокация.
A2 Екстраартикуларна еднофокална фрактура, метафизарна (участък на костта между диафизата (костния вал) и епифизата / костните краища) е засегната (заседнала; вклинена)

 • 1. без неравномерност във фронталната равнина.
 • 2. варусно неравновесие (съществува, когато в кост или ставите, ъгълът, разположен към центъра на тялото (= медиален) е по-малък от нормата).
 • 3. валгусна недостатъчност (съществува, когато кост или ставите към центъра на тялото, разположен (= медиален) ъгъл е по-голям от нормата).
A3 Екстраартикуларна еднофокална фрактура, метафизарна не е засегната

 • 1. единичен с ъгъл
 • 2. Обикновено с странично изместване
 • 3. много фрагментарен
B1 Екстраартикуларна бифокална фрактура, метафизарно засегната

 • 1. страничен + туберкулум мажус
 • 2. медиален + туберкулум мажус
 • 3. задна + туберкулум мажус
B2 Екстраартикуларна бифокална фрактура, метафизарна не е засегната

 • 1. без ротация (ротация) на епифизарния фрагмент.
 • 2. с ротация на епифизарния фрагмент.
 • 3. метафизарна мулти-фрагментарна + туберкула.
B3 Извънставна бифокална фрактура, с гленохумерална луксация.

 • 1-ва цервикометафизална вертикална + по-голяма тубероза непокътната + антеромедиална луксация.
 • 2. цервикометафизална вертикална + tuberculum majus фрактурирана + антеромедиална луксация.
 • 3. туберкулум минус фрактура + задна дислокация.
C1 Ставна фрактура, леко изкълчена

 • 1-ви цефалотуберкуларен удар във валгусна позиция.
 • 2. цефалотуберкуларен удар във варусно положение.
 • 3. анатомичен стълб
C2 Ставна фрактура, ясно разместена и ударена

 • 1-ва цефалотуберкуларна във валгусна позиция.
 • 2. цефалотуберкуларен във варусно положение
 • 3. трансцефална и туберкулозна във варусна позиция.
C3 Ставна фрактура, с луксация

 • 1. анатомичен стълб
 • 2. collum anatomicum и двата туберкула
 • 3. цефалотуберкуларна фрагментация.