Тромбоза на аналните вени: лекарствена терапия

Терапевтична цел

  • Облекчаване на болката

Препоръки за терапия

  • Аналгетик /болка облекчаващо средство (нестероидно противовъзпалително средство наркотици, НСПВС).
  • Без да терапия, спонтанна перфорация („отваряне без външно действие“) с изпразване на коагулума (кръв съсирек) често се случва.
  • Вижте също под „Хирургично терапия”И„ По-нататъшна терапия ”.

Допълнителна бележка

  • Остър хемороидален тромбоза трябва да се лекува предимно консервативно. Забележка: Тромбоза на аналните вени се отнася до тромбоза на перианална вена (за разлика от острата хемороидална тромбоза: Тромбоза (запушване на кръв съд от съсирек) на един или повече хемороидални възли).