Лепирудин

Продукти

Лепирудинът се предлага на пазара като лиофилизат (Refludan). Той е одобрен в много страни през 1997 г. и вече не е на пазара.

Структура и свойства

Лепирудинът е производно на хирудина от пиявицата.

Вещи

Лепирудин (ATC B01AX03) е антикоагулант чрез директно инхибиране на тромбина.

Показания

хепарин-асоциирани тромбоцитопения (ШАПКА) тип II.