Соматоформни нарушения: диагностични тестове

Няма задължителна диагностика на медицинско изделие.

Диагностика на медицински изделия се извършват, както е посочено, в зависимост от уликите в историята или физическо изследване.