Такрин

Продукти

Лекарства, съдържащи такрин, вече не се предлагат в много страни. Cognex капсули вече не са на пазара.

Структура и свойства

Такрин (C13H14N2Mr = 198.3 g / mol) е тетрахидроакридин-9-амин. Той присъства в наркотици като такрин хидрохлорид монохидрат.

Вещи

Tacrine (ATC N06DA01) косвено е парасимпатомиметик. Ефектите се дължат на централно и обратимо инхибиране на ацетилхолинестеразата и повишаване на ацетилхолин.

Показания

За симптоматично лечение на Алцхаймер заболяване.

Неблагоприятни ефекти

Такринът е хепатотоксичен и поради това е изтеглен от пазара.