Прогноза | Болка, причинена от шийните прешлени

Прогноза

Прогнозата за проблеми с шийните прешлени е силно зависима от причината за симптомите. Не е възможно да се направи обобщено твърдение. По принцип може да се каже, че хроничните проблеми често изискват по-дълъг период на лечение.

Острите проблеми често се решават бързо, след като вредата се излекува. Независимо от това трябва спешно да се направи точно уточнение. Упражненията трябва да се извършват редовно и добросъвестно, за да се предотврати хронифицирането.

Също така в ежедневието, за да се постигне дългосрочен успех, трябва да се има предвид позата, натоварването и натоварването на шийните прешлени. В случай на проблеми на шийния отдел на гръбначния стълб или темпоромандибуларната става, възникнали поради стрес, е необходим причинно-следствен подход. Проблемите с челюстта трябва да бъдат изяснени от зъболекар.