Бруцелоза: Профилактика

За да се предотврати бруцелоза, трябва да се обърне внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Директен контакт със заразени животни (говеда, кози, овце и свине, включително диви прасета).
  • Ядене / пиене на заразена храна (месо, млечни продукти).
  • Рядко чрез полов акт, кърмене