Болка в китката: Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика, и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

  • Рентгенови лъчи на китката
  • Компютърна томография (КТ; процедура на секционно изобразяване (рентгенови изображения, направени от различни посоки с компютърно базиран анализ), особено подходяща за изобразяване на костни наранявания) на китката
  • Магнитно-резонансна томография (ЯМР; метод на компютърно подпомогнато напречно сечение (с използване на магнитни полета, т.е. без рентгенови лъчи); особено подходящ за представяне на наранявания на меките тъкани) на китната става